The Folk Music Centre

St Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, was murdered by Henry II’s men in Canterbury Cathedral on 29 December 1170. He was subsequently revered

Music in Stave churches

St Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, was murdered by Henry II’s men in Canterbury Cathedral on 29 December 1170. He was subsequently revered as a martyr by the common people, and was canonised by Pope Alexander III in 1173.This historical event is the point of departure for the concert Tjære Være Treklang, which has toured in Norwegian stave churches since 2009. In 2011 the recorded version of the concert was released under the name Martyred Saints & Sister Bells. Through improvisations, new compositions and original arrangements, the medieval sequence of the St Thomas Hymn from the 12th century, Aquas Plenas Amaritudine, is performed next to variations of the "St thomasklokkeslåtten" (Bells of St Thomas Air). 

St Thomas Becket, erkebiskopen av Canterbury, ble myrdet av Henrik IIs menn i Canterbury katedral den 29. desember 1170, dyrket som martyr av hele folket, og kanonisert av Pave Alexander III i 1173. Denne historiske hendelsen var utgangspunktet for Rikskonsertenes bestillingsverket til kulturminneåret 2009, Tjære Være Treklang, som har turnert i norske stavkirker og som i 2011 foreligger i innspilt versjon under tittelen STAVE CHURCH SONGS / Martyred Saints & Sister Bells. Via improvisasjoner, nye komposisjoner og originale arrangementer blir en middelaldersk sekvens fra 1173, St Thomashymnen – Aquas Plenas Amaritudine, nedskrevet på en pergamentrull og funnet under gulvet i Lom stavkirke i 1973, fremført og blandet med varianter av tradisjonsmusikkens hyllest til St Thomas: St Thomasklokkeslåttene. 

Division

Content presentation

moya - Útgáfa 1.13 2009 - Stefna ehf